Sprawdź aktualne
kursy walut
Wybierz
język

Ochrona danych

Polityka prywatności
POLGER Transport GmbH Deutschland

Polityka prywatności (ochrona danych osobowych)

§ 1 Informacja o gromadzeniu danych osobowych

(1) Poniżej informujemy o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które dotyczą Państwa osobiście, np. imię i nazwisko, nazwa, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika (profilowanie).

(2) Administratorem w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia EU o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jest spółka Polger Transport GmbH Deutschland, Amberger Straße 2c, 92318 Neumarkt I.D.OPF, info@polger.de.

Z naszym Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować mailowo pod adresem info@polger.de lub pocztowo pod naszym adresem do korespondencji z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych / Der Datenschutzbeauftragte”.

(3) Kiedy Państwo kontaktujecie się z nami poprzez email lub formularz kontaktowy, podane przez Państwa dane (tj. adres e-mail, imię i nazwisko oraz temat kontaktu, a także dobrowolnie podane nawa / firma i numer telefonu) będą przez nas przechowywane, w celu odpowiedzi na Państwa pytania. Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami odbywa się zgodnie z art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. a RODO, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Pozyskane w ten sposób dane usuwamy, gdy ich przechowywanie nie jest już wymagane, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe wymagania w tym zakresie.

(4) W przypadku, gdy dla poszczególnych części naszej oferty odnosimy się do usług zakontraktowanych przez nas usługodawców lub chcemy wykorzystywać Państwa dane do celów reklamowych, poinformujemy Państwa jak poniżej szczegółowo o takich procesach. Przy tym podamy również ustalone kryteria dotyczące czasu przechowywania Państwa danych.

§ 2 Państwa prawa

(1) W odniesieniu do Państwa danych osobowych przysługuje Państwu wobec nas prawo żądania:

dostępu do Państwa danych osobowych,
ich sprostowania,
usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz
przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo:
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

(2) Jeśli uznacie Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie Państwo złożyć na nas skargę do urzędu nadzorującego ochronę prywatności.

§ 3 Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

(1) W przypadku informacyjnego korzystania z witryny, tj. jeśli nie rejestrujecie się Państwo lub nie przekazujecie nam żadnych informacji, gromadzimy tylko dane osobowe przesyłane na nasz serwer przez Państwa przeglądarkę. Jeśli chcecie Państwo przeglądać naszą stronę, zbieramy następujące dane, które są technicznie konieczne, abyśmy mogli wyświetlić naszą stronę internetową i zapewnić jej stabilność i bezpieczeństwo (podstawa prawna: art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f RODO):

adres IP,
data i godzina złożenia zapytania,
różnica strefy czasowej od czasu Greenwich (GMT),
treść wymagania (konkretna strona),
status dostępu / kod statusu http,
każda przesłana ilość danych,
strona internetowa, z której pochodzi zapytanie,
przeglądarka,
system operacyjny i jego interfejs,
język i wersja oprogramowania przeglądarki.

(2) Oprócz wyżej wymienionych danych w trakcie użytkowania naszej strony internetowej na Państwa komputerze będą gromadzone pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w pamięci Państwa komputera i powiązane z przeglądarką internetową, z której Państwo korzystacie i przez które podmiot, który ustawia plik cookie (tutaj my), otrzymuje określone informacje. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na Państwa urządzenie. Służą one temu, aby oferta internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika i skuteczniejsza.

(3) Używanie plików cookie:

a) Niniejsza strona internetowa wykorzystuje następujące typy plików cookie, których zakres i działanie są wyjaśnione poniżej:

Tymczasowe pliki cookie (patrz b)
Stałe pliki cookie (patrz c).

b) Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Obejmują one w szczególności sesyjne pliki cookie. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, z którym różne żądania przeglądarki mogą zostać przypisane do wspólnej sesji. Umożliwi to rozpoznanie Państwa komputera po powrocie na naszą stronę. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

c) Stałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może różnić się w zależności od pliku cookie. W dowolnym momencie możecie Państwo usunąć pliki cookie w ustawieniach swojej przeglądarki.

d) Możecie Państwo skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie ze swoimi życzeniami i np. odmówić przyjęcia plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Zwracamy uwagę, iż wówczas możecie Państwo nie móc korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny.

e) Stosujemy pliki cookie po to, aby móc Państwa zidentyfikować przy kolejnych odwiedzinach naszej strony w przypadku, gdy posiadacie Państwo u nas konto. W przeciwnym razie musielibyście Państwo zalogować się przy każdej wizycie.

f) Używane pliki cookie Flash nie są zapisywane przez przeglądarkę, ale przez wtyczkę Flash. Ponadto korzystamy z obiektów pamięci HTML5, które są gromadzone na Państwa urządzeniu. Obiekty te przechowują wymagane dane niezależnie od przeglądarki i nie mają automatycznej daty wygaśnięcia. Jeśli nie chcecie Państwo przetwarzać plików cookie Flash, musicie zainstalować odpowiedni dodatek, np. “Better Privacy” dla przeglądarki Mozilla Firefox https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) lub plik cookie Adobe Flash Killer dla przeglądarki Google Chrome. Możecie Państwo uniemożliwić korzystanie z obiektów pamięci masowej HTML5 przy użyciu trybu prywatnego w przeglądarce. Ponadto zalecamy regularne usuwanie plików cookie i historii przeglądarki ręcznie.

§ 4 Odwołanie zgody na przetwarzanie lub sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Państwa danych osobowych

(1) Jeśli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, możecie ją odwołać w dowolnym momencie. Takie odwołanie wpłynie na dopuszczalność przetwarzania Państwa danych osobowych po tym, jak je nam Państwo przekazaliście.

(2) O ile opieramy przetwarzanie Państwa danych osobowych na wyważeniu interesów, możecie Państwo sprzeciwić się ich przetwarzaniu. Ma to zastosowanie zwłaszcza wtedy, gdy przetwarzanie nie jest wymagane do wypełnienia umowy z Państwem, co każdorazowo zostanie przez nas przedstawione w poniższym opisie funkcji. W przypadku zgłoszenia takiego sprzeciwu prosimy o wyjaśnienie przyczyn, dla których nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych osobowych, tak jak dotychczas to robiliśmy. W przypadku zgłoszenia przez Państwa uzasadnionego sprzeciwu zbadamy sytuację i albo przerwiemy lub odpowiednio dostosujemy przetwarzanie danych, albo wskażemy Państwu nasze dostateczne uzasadnione powody, dla których kontynuujemy przetwarzanie.

(3) Oczywiście możecie Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w celach reklamowych i analizy danych.

(4) Jeśli chcecie Państwo skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wyślijcie e-mail na adres info@polger.de

§ 5 Przekazanie danych

Nie jest dokonywane przekazanie Państwa danych osobowych stronom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

Udostępniamy Państwa dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO wyraziliście Państwo na to wyraźną zgodę

na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO przekazanie jest konieczne dla dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie istnieje żaden powód, aby zakładać, że macie Państwo przeważający uzasadniony prawny interes w nieujawnianiu swoich danych

na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO przekazanie jest konieczne dla wypełnienia ustawowego zobowiązania jak i

na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO przekazanie jest konieczne dla wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną

§ 6 Pozostałe funkcje naszej strony internetowej

(1) W trakcie przetwarzania danych częściowo korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych. Dołożyliśmy należytych starań przy ich wyborze, działają oni zgodnie z naszymi wskazówkami i są poddani regularnej kontroli z naszej strony.

(2) Integracja Google Maps

(2a) Na niniejszej stronie korzystamy z oferty Mapy Google (Google Maps). Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio w witrynie i umożliwiać wygodne korzystanie z funkcji mapy.

(2b) W trakcie odwiedzin naszej strony internetowej, Google otrzymuje informację, że uzyskaliście Państwo dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny. Dodatkowo zostają przekazane dane, o których mowa w § 3 niniejszej Polityki prywatności. Odbywa się to niezależnie od tego, czy Google udostępnia Państwu konto użytkownika, do którego jesteś Państwo zalogowani, czy też nie macie konta użytkownika. Po zalogowaniu do Google Państwa dane zostaną przypisane bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli nie chcecie Państwo być powiązani ze swoim profilem w Google, musicie się uprzednio wylogować ze swojego konta. Google przechowuje Państwa dane jako profile użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynkowych i / lub projektowania i dostosowania własnej strony internetowej. Taka ocena jest wykonywana w szczególności (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu zapewnienia odpowiedniej reklamy i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o ich działaniach na naszej stronie internetowej. Macie Państwo prawo złożenia sprzeciwu wobec tworzenia takich profilów użytkowników, lecz aby to zrobić, musicie zwrócić się bezpośrednio do Google.

(2c) Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez dostawcę wtyczek (Plug-In), proszę zapoznać się z polityką prywatności danego dostawcy. Więcej informacji na temat swoich praw i ustawień prywatności znajdziecie Państwo tutaj: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy. Google przetwarza również Państwa dane osobowe w Stanach Zjednoczonych i przekazuje je w ramach EU-USA Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

§ 7 Bezpieczeństwo danych

Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

W trakcie odwiedzin naszej strony internetowej wykorzystujemy popularną metodę SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Państwa przeglądarkę. Co do zasady jest to 256-bitowe szyfrowanie. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, zamiast tego użyjemy 128-bitowej technologii v3. To, czy pojedyncza strona naszej witryny jest zaszyfrowana, pokazuje ikona klucza lub kłódki w pasku stanu Państwa przeglądarki.

§ 8 Osoby trzecie

Mimo dołożenia należytej staranności nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Za zawartość zlinkowanej strony odpowiada wyłącznie jej operator.

§ 9 Stan i zmiana polityki prywatności

Obowiązuje niniejsza Polityka prywatności według stanu z maja 2018 roku.

Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i oferty lub ze względu na zmienione wymagania prawne lub urzędowe może być konieczna zmiana niniejszej polityki prywatności. Aktualną politykę prywatności można pobrać i wydrukować w dowolnym momencie z naszej strony internetowej.

Nasz Specjalista od Ochrony Danych osiagalny jest pod adresem mailowym datenschutz@wald-it.de albo pod naszym adresem pocztowym z dopiskiem „Der Datenschutzbeauftragte”